Pokus o projev vlastního názoru, který ne vždy koresponduje s tím většinovým. Jedná se o zcela autonomní webové stránky spravované mladou ambiciozní studentkou nejmenovaného pražského gymnázia.

Projekt je ve fázi zrodu – nedokonalosti jsou tak pozorovatelné. Ocením jakoukoliv zpětnou vazbu.

Hlásat ideály je jedna věc, ale činit je, to je věc druhá, v dnešní společnosti skoro nepozorovatelná.